Medlemsskab af foreningen
SØLLESTED BIO & KULTURHUS

Et medlemsskab af foreningen koster kr. 100,- om året pr. person.

 Hvis du melder dig ind nu gælder dit medlemsskab fra indmeldelsen og til udgangen af marts 2021).

Du får følgende fordele: 

-  10,- kr. i rabat ved forevisning af dit medlemskort ved billetkøb. Gælder til alle ordinære filmforestillinger.

   (ikke filmklub, opera, satellitforestillinger og andre specialevents). Kan ikke kombineres med andre rabatter.

-  Et årligt medlemsarrangement med filmforevisning og let anretning. Gratis eller med mindre deltagerbetaling.

-  Deltagelse i årets generalforsamling (marts måned), hvor der i forbindelse med generalforsamlingen vises gratis film.

 

Udfyld infoboks og send den til kim@soellested.bio - bemærk kun een person pr. tilmelding. Sæt kr. 100,- pr. person ind på konto i Lollands Bank: 6520   kontonr.  0004158155. HUSK at påføre navn(e) på indbetalingen til banken.

ca. 10 dage efter indbetaling vil dit medlemskort ligge til afhentning i biografens billetsalg. Ved at medbringe kvittering for din indbetaling fra din bank, kan du allerede efter indbetaling opnå din rabat. Også før dit medlemskort er færdigt.

Det årlige medlemsskab gælder fra 1. april til udgangen af marts det efterfølgende år.

------------------------

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

HERMED INDKALDES ALLE MEDLEMMER TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING, SAMT
MEDLEMSKOMSAMMEN
MANDAG DEN 31. AUGUST 2020.
Vi har jo ligesom alle andre haft et lidt mærkeligt Corona-forår, der har grebet gevaldigt ind på vores hverdag.
Vores ordinære generalforsamling skulle have været afholdt 16/3-20, men da var landet allerede lukket ned.
Vi har valgt at slå generalforsamlingen sammen med vores årlige medlemskomsammen. Generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden kl. 1930:

1. valg af dirigent
2. valg af stemmetællere og godkendelse af fuldmagter
3. Formandens beretning
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab og budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
a. Kasserer – Lone Jensen – modtager genvalg
b. Bestyrelsesmedlem – Kim Heien – modtager genvalg
c. Bestyrelsesmedlem – Torben Friis Larsen – ønsker ikke genvalg
d. Suppleant – Linda Abildgaard – modtager genvalg
e. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Evt. forslag skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (formand@soellestedbio.dk).
Nuværende medlemskab er gældende til udgangen af marts 2020. Nyt kontingent  kr. 100,- (hvis det ikke allerede er indbetalt)  bedes indbetalt senest 20. august på reg.nr, 6520 konto 0004158155 i Lollands Bank. Husk tydeligt navn og adresse.
Nyt medlemskort vil ligge til afhentning i biografens billetsalg ca. 10 dage efter indbetaling.
Det kræver ikke tilmelding af deltage i generalforsamlingen. Efter generalforsamling viser vi den danske film: VORES MAND I AMERIKA for alle fremmødte.

 

Vi inviterer samtidig til en medlemsaften
mandag den 31. august 2020 kl. 1800 i biografen.
Aftenens program:
Vi mødes kl.1800, vi byder på lidt at spise og drikke,
og fortæller lidt om vores fremtidsplaner og hvad der kommer af arrangementer i 2020.
Efter generalforsamling kl. 1930 viser vi den danske film med Ulrich Thomsen: VORES MAND I AMERIKA.
(nærmere beskrivelse næste side)
Arrangementet er gratis, men af hensyn til bespisning beder vi Jer tilmelde på kim@soellested.bio  senest søndag den 23. august 2020.

 


Vores mand i Amerika
 
Premiere: 13. august 2020
Længde: 01:48
Genre: Drama
9. april 1940 angribes Danmark af det nazistiske Tyskland med krav om øjeblikkelig og betingelsesløs kapitulation. Regeringen overgiver sig efter få timer og indleder herefter samarbejde med nazisterne. Men på den anden side af Atlanten sidder Danmarks ambassadør i Amerika, vovehalsen og verdensmanden Henrik Kauffmann, der er villig til at sætte alt på ét bræt. Han nægter at føje de tyske krav og iværksætter i stedet en rebelsk plan for at besejre Hitler og give den danske befolkning friheden tilbage.

VORES MAND I AMERIKA har et stærkt cast af både danske, amerikanske og britiske skuespillere med Ulrich Thomsen i front og Mikkel Boe-Følsgaard i rollen som hans allierede – advokaten Povl Bang-Jensen. Derudover medvirker bl.a. Denise Gough som Kauffmanns hustru Charlotte, Zoë Tapper som Charlottes søster Zilla samt Henry Goodman og Nicholas Blane i rollerne som hhv. Franklin D. Roosevelt og Winston Churchill.

 

 

Søllested Bio & Kulturhus
Højrebygade 62, 4920 Søllested

Telefon: 2067 2454
Email:
formand@soellested.bio