Medlemsskab af foreningen
SØLLESTED BIO & KULTURHUS

Et medlemsskab af foreningen koster kr. 100,- om året pr. person.

(Hvis indmeldelse sker inden udgangen af marts 2020 - gælder medlemsskabet fra indmeldelsen og til udgangen af 2021)

(Hvis du melder dig ind inden udgangen af marts 2020, gælder dit medlemsskab fra indmeldelsen og til udgangen af marts 2021).

Du får følgende fordele: 

-  10,- kr. i rabat ved forevisning af dit medlemskort ved billetkøb. Gælder til alle ordinære filmforestillinger.

   (ikke filmklub, opera, satellitforestillinger og andre specialevents). Kan ikke kombineres med andre rabatter.

-  Et årligt medlemsarrangement med filmforevisning og let anretning. Gratis eller med mindre deltagerbetaling.

-  Deltagelse i årets generalforsamling (marts måned), hvor der i forbindelse med generalforsamlingen vises gratis film.

 

Udfyld infoboks og send den til kim@soellested.bio - bemærk kun een person pr. tilmelding. Sæt kr. 100,- pr. person ind på konto i Lollands Bank: 6520   kontonr.  0004158155. HUSK at påføre navn(e) på indbetalingen til banken.

ca. 10 dage efter indbetaling vil dit medlemskort ligge til afhentning i biografens billetsalg. Ved at medbringe kvittering for din indbetaling fra din bank, kan du allerede efter indbetaling opnå din rabat. Også før dit medlemskort er færdigt.

Det årlige medlemsskab gælder fra 1. april til udgangen af marts det efterfølgende år.

------------------------

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING       

i Søllested Bio og Kulturhus

Mandag den 16. marts 2020 kl. 1930

Hermed indkaldes alle medlemmer til den ordinære generalforsamling

med følgende dagsorden:

 1. valg af dirigent
 2. valg af stemmetællere og godkendelse af fuldmagter
 3. Formandens beretning
 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab og budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. Kasserer – Lone Jensen – modtager genvalg
 9. Bestyrelsesmedlem – Kim Heien – modtager genvalg
 10. Bestyrelsesmedlem – Torben Friis Larsen – ønsker ikke genvalg
 11. Suppleant – Linda Abildgaard – modtager genvalg
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Eventuelt

Evt. forslag skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (formand@soellestedbio.dk).

Nuværende medlemskab er gældende til udgangen af marts 2020. Nyt kontingent  kr. 100,-  bedes indbetalt senest 1. april på reg.nr, 6520 konto 0004158155 i Lollands Bank. Husk tydeligt navn og adresse.

Nyt medlemskort vil ligge til afhentning i biografens billetsalg ca. 10 dage efter indbetaling.

 • Ved forevisning af gyldigt medlemskort inden billetkøb får du kr. 10,00 i rabat på alle Søllested Bios ordinære filmforestillinger (ikke filmklub, særarrangementer og lign.)

Efter generalforsamlingen kl. ca. 2015, viser vi for alle fremmødte medlemmer den nye danske film: KRUDTTØNDEN.

Søllested Bio & Kulturhus
Højrebygade 62, 4920 Søllested

Telefon: 2067 2454
Email:
formand@soellested.bio